Verojalanjälki | Oriola

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin. Oriola-konserni kannattaa läpinäkyvää yrityskulttuuria ja julkaisee verojalanjälkensä, mikä muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Yhtiö maksaa verot kuhunkin toimintamaahan paikallisia lainsäädännön määräyksiä noudattaen.  Oriola-konsernilla ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä maissa, joissa on verohelpotuksia.

Oriola-konsernin liiketoiminta on tuotteiden ja palveluiden hankintaa, varastointia ja myyntiä sekä tukku-, terveydenhuolto- että vähittäismyynnissä sekä Ruotsissa että Suomessa. Oriola-konsernilla on tukitoimintoja keskitetyissä organisaatioissa Suomessa että Ruotsissa. Tukitoimintojen kustannukset laskutetaan konserniyhtiöille näiden palvelujen käytön mukaan.

  Suomi Ruotsi Konserni
Milj. euroa 2016 2017 2016 2017 2016 2017
             
Maksetut verot            
Yhteisöverot 2,2 1,5 12,3 16,4 14,5 18,0
Työllistämiseen liittyvät   verot ja maksut 8,0 7,2 29,9 36,2 37,8 43,4
Muut verot 1) 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4
Maksetut verot, yhteensä 10,5 9,1 42,2 52,6 52,7 61,7
             
Tilitetyt verot            
Arvonlisävero, netto 29,2 33,4 -94,9 -78,5 -65,8 -45,1
Palkoista pidätetyt verot ja   maksut 8,4 9,0 53,4 53,9 61,9 62,9
Lähdeverot 2,5 2,8 - - 2,5 2,8
Tilitetyt verot, yhteensä 40,1 45,2 -41,5 -24,6 -1,4 20,6
Verojalanjälki, yhteensä 50,6 54,3 0,7 28,1 51,3

82,3

1) Muut verot koostuvat kiinteistöveroista, tullimaksuista ja valmisteveroista