Henkilöstöjohtaminen

Oriolan pyrkimys luoda vastuullinen työntekijäkokemus ohjaa työntekijöiden sitouttamista ja työhyvinvoinnin parantamista. Lisäksi se tukee tavoitettamme tarjota reilu työpaikka, jossa työskentelemme yhdessä yhteisten arvojen pohjalta. Oriolan vastuullinen työntekijäkokemus sisältää neljä painopistealuetta: modernit henkilöstöpalvelut, toimiva organisaatio, mahdollistavat johtajat ja osaavat ihmiset.

Oriola yhtiönä on suuressa muutoksessa ja liiketoimintaympäristömme muuttuu nopeasti. Tämän takia henkilöstöjohtaminen on keskittynyt kehittämään sekä organisaation että yksilöiden kyvykkyyksiä, jotka tukevat transformaation onnistumista. Oriolan henkilöstötiimi ja -johtaminen keskittyivät vuoden 2022 aikana organisaatiorakenteen ja tehtäväkohtaisten roolien tarkasteluun. Työ perustui dynaamiseen organisaatiosuunnitteluun, eli tehtäväkohtaisten roolien sekä organisaation tarpeiden jatkuvaan arviointiin. Kartoitamme myös jatkossa uusien osaamistarpeiden kehittymistä. Päivitimme vuoden aikana suorituksen johtamisen viitekehystä, työntekijöiden perehdyttämisprosesseja sekä yhtiön tehtäväarkkitehtuuria.

Vuonna 2022 toteutetun henkilöstökyselyn ja sitä seuranneiden työpajojen pohjalta loimme kaksivuotisen henkilöstösuunnitelman (People Plan), jossa tarkastelemme onnistumisia ja kehittämisalueita viimeisen 12 kuukauden ajalta ja joka ohjaa jatkossa henkilöstön sitoutumisen ja työntekijäkokemuksen kehittämistä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on meille työnantajana tärkeää. Toteutamme vuosittain palkka-arvioinnin varmistaaksemme, ettei palkkauksessa ilmene perusteettomia eroja. Painotamme koko organisaatiossa toiminnan laadukkuutta, korkeatasoista suoriutumista ja tunnustuksen antamista poikkeuksellisten tulosten saavuttamisesta.