Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöstrategiamme on osa konsernistrategiaa, ja sen tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintoja ja strategian onnistunutta toteutusta. Tämä tapahtuu kehittämällä avainkyvykkyyksiä ja niihin liittyvää osaamista, toimintatapoja ja kulttuuria. Henkilöstöstrategia määrittelee suunnan koko työsuhteen elinkaaren kattavien henkilöstöprosessien kehittämiselle.

Henkilöstöstrategian tärkeimmät osa-alueet ovat erinomainen työntekijäkokemus, terve ja vastuullinen työpaikka, kasvua tukeva johtaminen, kilpailuetua luovat strategiset kyvykkyydet, digitaalinen ja dataohjautuva Oriola sekä parhaiden kykyjen johtaminen (talent management).

Oppimisstrategian toteuttaminen ja jatkuva johtamisen kehittäminen ovat tärkeitä, jotta voimme johtaa liiketoiminnan transformaatiota muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tuottaa arvoa asiakkaille ja sidosryhmille. Luomalla aseman eteenpäin katsovana ja ammatilliseen kehittymiseen panostavana työnantajana rakennamme kulttuuria, jossa ihmiset viihtyvät ja tuntevat ylpeyttä työstään.

Toteutamme vuosittain organisaation ja parhaiden kykyjen arviointiprosessin. Tämä mahdollistaa strategisemman lähestymistavan sekä nykyisen organisaation ja resurssien analysoinnin, jotta voimme tunnistaa mahdolliset aukot strategian toteuttamisen edellytyksissä.

Painotamme koko organisaatiossa toiminnan laadukkuutta, korkeatasoista suoriutumista ja tunnustuksen antamista poikkeuksellisten tulosten saavuttamisesta.