Ympäristöjohtaminen

Pyrimme kehittämään liiketoimintaamme jatkuvasti ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Oriolan ympäristöpolitiikka määrittelee sitoutumisemme ympäristötyöhön ja ohjaa päätöksentekoa.

Järjestelmällinen ympäristöjohtaminen varmistaa etenemisen kohti tavoitettamme hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Toimintamme perustuu ympäristöjohtamisen ISO 14 001 -viitekehykseen, joka osana Oriolan yhteistä johtamisjärjestelmää luo yhtenevät toimintatavat koko yhtiöön. Ympäristöjohtamisemme perustuu sykliin, jossa arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset, otamme huomioon olennaiset ympäristöriskit, asetamme kunnianhimoisia tavoitteita sekä suunnittelemme ja toteutamme toimenpiteitä, seuraamme tuloksia ja etsimme kehittämismahdollisuuksia. Osana tätä prosessia teemme läheistä yhteistyötä kumppanien ja alihankkijoidemme kanssa ympäristövaikutusten minimoimiseksi esimerkiksi kuljetuksissa.

Suomessa toimintomme Oriola Oyj ja Oriola Finland Oy sekä Ruotsissa toimintomme Oriola Sweden AB sekä Svensk Dos AB on sertifioitu ISO 14 001 -ympäristöjohtamisstandardin mukaan.