Ett pionjärprojekt för att stödja behandling av patienter med hepatit C-patienter i Sverige

Oriola strävar efter att stödja hälsa och välbefinnande i samhället. Pionjärprojektet Linkage/C syftar till att hjälpa patienter med hepatit C och är ett utmärkt exempel på hur aktörer inom vårdsektorn kan samarbeta på ett patientcentrerat sätt.

Linkage/C är ett projekt där läkemedelsbolag och Karolinska sjukhuset via ICT Health Support, en del av Oriolakoncernen, samarbetar för att hitta patienter med Hepatit C.  Karolinska sjukhuset står för projektledarskapet. Involverade läkemedelsbolag finansierar projektet genom att köpa tjänsten av ICT Health Support som har två sjuksköterskor och en administratör som bemannar projektet

Sjuksköterskorna besöker enheter, bland annat LARO-mottagningar, utanför Karolinska sjukhuset. De träffar där patienter, ofta missbrukare med misstänkt Hepatit C. Sjuksköterskorna tar prover och undersöker patienterna för att diagnostisera eventuell Hepatit samt för att kunna bedöma om de är mottagliga för behandling. Om så är fallet, blir patienterna bokade till en läkare på Karolinska sjukhuset som avgör om och vilken behandling patienten kan få.

Ett samarbete via en oberoende part som ICT Health Support gör det möjligt för läkemedelsbolagen att indirekt stötta Karolinska sjukhuset med insatser som fungerar som ett komplement till ordinarie vård

StockholmDirekt publicerade en artikel om Linkage/C projektet i januari 2019.Läs artikeln här.

”Jag brinner för det här; jag får visa i handling att alla människor har lika värde och lika stor rätt till en god vård. Ofta är det människor i en utsatt situation som har dåliga erfarenheter av sitt möte med vården. Det här är en chans att reparera deras relation till oss inom vården – vi ger varandra en chans till omstart”, säger Mika Liljebäck som är en av de sjuksköterskor från ICT Health support som bemannar Linkage/C.