För ett bättre liv

Läkemedelsföretaget Shire, som specialiserat sig på sällsynta sjukdomar, och Oriola utökade i somras sitt samarbete i Finland. I Sverige hade Shire redan valt Oriola som sin samarbetspartner.

Kaisa Elomaa, Medical Lead at Shire Finland
Kaisa Elomaa

Sedan början av juni har Oriola ansvarat för lagring och distribution av det världsledande bioteknikföretaget Shires produkter i Finland. I Sverige har Oriola lagrat och distribuerat Shires läkemedel sedan mars. Shire Nordic, som ansvarar för Norden och Baltikum, har sitt huvudkontor i Sverige.

Shire är ett företag som grundades för 30 år sedan i Hampshire i Storbritannien och som fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel mot sällsynta sjukdomar och sjukdomar som kräver specialiserad sjukvård.

Shire har över 22 000 anställda i mer än 60 länder och företagets produkter säljs i över 100 länder. Shires huvudkontor är belägna i USA, Irland och Schweiz. Företagets tillväxt har baserat sig på produktutveckling, strategiska företagsförvärv och innovativa licensavtal.

– I och med fusionen med Baxalta i juni stärkte vi vår position ytterligare i både Finland och Norden. Samtidigt expanderade vi till Baltikum, berättar Shire Finlands medicinska direktör Kaisa Elomaa.

I somras valde den amerikanska tidskriften Newsweek Shire till världens grönaste företag.

Ett bättre liv som mission

Sällsynta sjukdomar är sjukdomar som högst 5 av 10 000 personer lider av. Enligt Elomaa finns det 6 000–8 000 sällsynta sjukdomar i världen.

– Vår mission är att hjälpa människor med sällsynta sjukdomar att få ett bättre liv. Vi vill bli ett världsledande läkemedelsföretag inom sällsynta sjukdomar, säger Elomaa.

Shire viktigaste forskningsområden är hematologi och i synnerhet hemofili dvs. blödarsjuka, ärftliga metaboliska upplagringssjukdomar och HAE (hereditär angioödem), immunologi (i synnerhet immunitetsbrist), cancersjukdomar, gastroenterologi och endokrinkörtelsjukdomar, sjukdomar i centrala nervsystemet (bl.a. ADHD) och oftalmologi dvs. ögonsjukdomar.

Stark produktutveckling

Under de följande två till tre åren kommer Shire att lansera flera nya läkemedel.

– Vi har en stark produktutveckling på gång och för närvarande har vi över 50 kliniska utvecklingsprogram. När det gäller den tredje fasen har vi närmare 20 kliniska program för nya innovativa molekyler, och för närvarande har vi 10 molekyler som väntar på registrering och försäljningstillstånd, berättar Elomaa.

Eftersom få människor lider av sällsynta sjukdomar kan omfattande kliniska prövningar med hundratals eller tusentals patienter inte göras enligt Elomaa. Därför baserar sig patientundersökningarna på ett litet patientunderlag, vilket myndigheterna har förståelse för. I övrigt anser hon att godkännandet av läkemedel avsedda för vård av sällsynta sjukdomar fungerar på samma sätt som för andra ersättningsläkemedel.

Svåra och invalidiserande sjukdomar

– Sällsynta sjukdomar är i allmänhet svåra och invalidiserande. Det tar ofta flera år att ställa rätt diagnos. Under denna tid kan sjukdomen framskrida och skada organ. Därför borde tillståndspraxisen vara så flexibel som möjligt så att patienten får läkemedlet vid rätt tidpunkt, säger Elomaa.

Läkemedel mot sällsynta sjukdomar ska först beviljas så kallad orphan drug-status. Läkemedel ska uppfylla stränga kriterier: det får finnas högst 5 insjuknade per 10 000 personer och om det redan finns läkemedel mot sjukdomen ska det nya läkemedlet vara effektivare och tolereras bättre.

Om läkemedlet inte har försäljningstillstånd i Finland tillämpas specialtillståndsförfarande.

– I teorin är det möjligt att läkemedel mot sällsynta sjukdomar inte lanseras på alla marknader, eftersom det finns så få patienter. I Finland har vi haft tur, för även om det här är en liten marknad har sådana fenomen inte förekommit, berättar Elomaa.

Kritiska transporter

Många av Shires produkter är biologiska läkemedel som har tillverkats med specialmetoder. De är känsliga för externa förhållanden, och därför är det viktigt att de hanteras adekvat.

Vid transporter ska tillåtna temperaturförhållanden iakttas noggrant. Kylkedjan får inte avbrytas, och biologiska läkemedel får inte frysa.

– Vi litar på att Oriola sköter lagringen och transporterna av läkemedel exemplariskt. Oriola är ett företag med anor och har ett brett serviceutbud av hög kvalitet.

Smidigt samarbete i Sverige

– I Sverige var Oriola till en början samarbetspartner till Viropharma som senare förvärvades av Shire. Eftersom Shire Nordic endast ville anlita en distributör med en modern logistiklösning valde företaget oss som distributionspartner i Sverige i våras, berättar Key Account Manager Andreas Malmberg från Oriola Sverige.

Enligt Malmberg påverkades valet av Oriolas bättre logistiska funktioner, de goda erfarenheterna av samarbetet med Viropharma och en rimlig prisnivå för tjänsterna.

– På Shire Nordic har man varit mycket nöjd med vår snabba service och exakta rapportering med bl.a. dagligförsäljningsstatistik, säger Malmberg.

I Sverige har Shire också börjat anlita Oriolas tilläggstjänster.

– Sedan slutet av augusti har vi börjat leverera produktpaket avsedda för sjukhus till Shires alla försäljningsrepresentanter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Dessutom sköter vi ansökningarna om importtillstånd avseende narkotika för Shire Nordics räkning, berättar Malmberg.

 

Text: Leena Koskenlaakso
Foto: Vesa Tyni