LEAN med kundvärde i fokus!

Läkemedelsförsörjningen är ett extremt viktigt värdeflöde för samhället och för enskilda individer. Oriola arbetar därför aktivt tillsammans med kunder och apotek för att ytterligare utveckla värdekedjan tillsammans. Arbetet utförs i nära samarbete med kunder för att hitta smartare lösningar som minskar slöserier i hela kedjan. Detta kundorienterade arbetssätt, kombinerat med ett internt förbättringsarbete, gör att Oriola ständigt hittar effektivare lösningar.

lean
Från vänster: Magnus Korsgren, Kjell Hultin och Johanna Lassila

Oriola ökar nu sin satsning på Lean genom att anställa Kjell Hultin som Lean Manager Sverige, baserad på distribunalen i Enköping. Kjell har många års erfarenhet av Leanarbete i Sverige och utomlands.

Oriola har sedan flera år ett Leanprogram där vi har byggt upp en kultur och infrastruktur för ständiga förbättringar i hela företaget. Kunden sätts i centrum och syftet är att kunna leverera mer kundvärde genom att ständigt ifrågasätta befintliga arbetssätt och minska sådant som inte skapar kundvärde.

”Den här rekryteringen ger oss ytterligare möjlighet att stötta våra chefer och medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar för att utveckla våra värdeflöden till våra kunder”, säger Magnus Korsgren, Utvecklingschef på Oriola och ansvarig för bl a Oriolas Leanprogram.

Oriola har även motsvarande Leanprogram i Finland där vi kombinerar det interna förbättringsarbetet med aktivt samarbete med kunder för att effektivisera värdeflöden. I Finland arbetar Johanna Lassila som Lean Manager.

Magnus Korsgren

Magnus Korsgren

Utvecklingschef
Phone Icon +46 705 88 09 95