Leanprojekt förbättrar och förenklar buffringsprocessen i Finland

Projektet på Oriolas lager Mankkaa i Finland började med analys av nuläget. Processen var inte så enkel eller effektiv som personalen skulle ha önskat.


Personalen på Oriolas lager i Mankka som har varit delaktiga i projektet.

Projektledare var Lean Manager Johanna Lassila. Hon började med en nulägesanalys och fortsatte med Lean workshops med personalen för att tillsammans komma fram till nya och förbättrade arbetssätt.

"Vi gick noga igenom processen, observerade på plats och tog bilder av problemområden. Sen började vi ta fram en ny och förbättrad process", säger Lassila.

Ny förenklad process införs

Resultatet av det gemensamma arbetet genererade ett nytt arbetssätt för personalen i början av maj. För att den nya processen skulle fungera i praktiken informerades och utbildades alla i det nya arbetssättet.

"Vi införde också en ny arbetsmodell där en person är ansvarig för att flytta pallarna och tre personer arbetet med påfyllning och vi byter uppgifter regelbundet", säger Merja Mattsson, Arbetsledare i Mankkaa.

Projektet innebär även att gruppen började använda en Lean tavla. Tavlan används för att följa upp det nya arbetssättet med givna mätetal och förbättringsförslag. Lean tavlan stödjer en kontinuerlig förbättring av processer. Gruppen samlas runt tavlan varje vecka för att ta reda på hur det har gått och se vilka typer av förbättringsförslag som har samlats på tavlan.

Förändring av mätetal och arbetseffektivitet

"Processen är nu mycket enklare och tydligare och veckomötet vid Lean tavlan förbättra informationsutbytet", säger lagerarbetare Huy Nguyen och Birgitta Bäckström.

"Mätetalen visar på tydliga förbättringar. Ledtiden från höglager till plockplats har minskat med 26% och tiden för att få ett buffringuppdrag har minskat med 38%.

”Hela gruppen har arbetat mycket hårt och aktivt deltagit i utvecklingsarbetet. Jag är verkligen glad och stolt över dem ", säger Lassila.

"Jag skulle också vilja ge ett stort tack till Johanna för ett välskött projekt", säger Matsson.

 

Text: Myra Magnusson
Foto: Felix Marquez