Ompackning

I våra lokaler för kliniska prövningar, godkända av Läkemedelsverket utför vi olika typer av packuppdrag, vare sig det handlar om läkemedel eller medicintekniska produkter. Vi är bemannade med kompetent packpersonal, farmaceuter, logistiker med flera. Ompackning utförs i enlighet med GMP, Good Manufacturing Practice, med den precision, kvalitet och de ledtider som krävs i varje enskilt fall.

 

Oriola lever upp till kraven för ompackning av läkemedel. Minsta förändring av en läkemedelsförpackning som byte av bipacksedel, byte av kartong, sätta på en etikett etc. räknas som tillverkning och kräver Läkemedelsverkets godkännande.

För att bedriva ompackningar krävs ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det har Oriola. Vi lever upp till kraven i GMP som är ett mycket omfattande regelverk med krav på allt från hanteringsrutiner till utformning av lokaler, dokumentation och lagring av referensprover. Mer information om detta finns på Läkemedelsverkets hemsida.

 Exempel på tjänster:

  • Byte av bipacksedlar
  • Byte av kartongkapslar
  • Tryck av etiketter
  • Etikettering
  • Kit-packning
  • Syning av vätskor
  • Rådgivning gällande förpackningsmaterial
  • Lagerstyrning av produkter för ompackning och förpackningsmaterial
  • Val och inköp av emballage och etiketter
  • Lagerhållning och lagerstyrning av allt material, små och stora volymer

 

Helen Bohlin

Helen Bohlin

Gruppchef Kliniska Prövningar
Phone Icon +46 31 88 72 86
Kristina Caporicci

Kristina Caporicci

Key Account Manager
Phone Icon +46 706 33 05 01

Länkar