Oriola och GSK fördjupar sitt samarbete i Sverige

Oriola och GlaxoSmithKline (GSK) har ett långt samarbete i Sverige inom logistiktjänster. I början av oktober 2018 utvidgades samarbetet till att omfatta även GSK-vaccinkundtjänst för slutkunder.

Från och med oktober erbjuder Oriola GSK vaccinkundtjänst till slutkunder som är vaccinkliniker och privata vårdcentraler. Tjänsten inkluderar till exempel registrering av beställningar, rapportering av läkemedelsövervakning, hantering av kunddatabaser, fakturering och svar på frågor relaterade till GSK-vacciner.

"Nu när Oriola tar hand om vår vaccinkundtjänst kan vi fokusera våra resurser på externt kundengagemang och konsumentbehov", säger Daniel Bergfeldt, Therapy Area Lead Vaccines på GSK.

Oriolas kundtjänst för läkemedelsföretag är en skräddarsydd tjänst som hjälper läkemedelsföretag att betjäna sina slutkunder ännu bättre och samtidigt sparar tid och resurser. Slutkunder kan enkelt skicka sina beställningar via en databas, Oriola4Care, eller genom att ringa till Oriolas kundtjänst. Oriola kan också konsolidera leveransprocessen och i stället för flera leveranser kan alla beställningar levereras till slutkunder en gång i veckan.

"Det här hjälper slutkunder att hantera leveranserna och från miljöaspekten är detta mycket mer hållbart", säger Kristina Caporicci, Key Account Manager på Oriola.

För mer information:

Kristina Caporicci, Key Account Manager, Oriola, +46 706 33 05 01, kristina.caporicci@oriola.com