Supply Chain

En stor förbättring under föregående år var att Oriolas Supply Chain Team valde att frångå arbetssättet med en personlig kontaktperson för varje kund och istället skapa en gemensam kontaktyta.

Övre raden från vänster: Börje Albinsson, Karl Lundström och Peter Karlsson.
Mitten raden från vänster: Monika Kowalczyk, Eva Söder, Carina Albinsson, Anna-Karin Gyllström och Cecilia Wingren (Manager Supply Chain).
Nedre raden från vänster: Janke Söder och Ebba Lindergren.

Nu når man hela teamet på samma email adress och ett gemensamt telefonnummer. Syftet är att kunna ge svar ännu snabbare och öka kundnöjdheten. Samtidigt sprider vi kunskap inom teamet och kan utveckla vår service till er ännu mer. Alla medarbetare i Oriolas Supply Chain Team har lång erfarenhet och kompetens inom alla era frågeställningar. Vi har löpnade utvärderat förändringen och feedbacken från er kunder har varit över förväntan.

Även internt har förändringen genererat positiva effekter. Vi arbetar som ett team där alla kan allt, har bättre förutsättningar att utveckla vår service efter era behov och tillsammans arbeta med ständiga förbättringar.

Supply Chain Team

Supply Chain Team

Phone Icon +46 31 88 71 30
Cecilia Wingren

Cecilia Wingren

Supply Chain Business & Process Co-ordination
Phone Icon +46 702 65 32 65