Supply Chain

Supply chain

Vi har alla varit eller känner någon som varit patient. Därför är det otroligt viktigt att läkemedelsdistribution är effektiv med högsta kvalitet i fokus. Bakom varje uppnådd KPI eller lyckad leverans finns en person som får sitt läkemedel i rätt tid, på rätt plats och med rätt kvalitet. Vikten av en fungerande försörjningskedja i vår bransch kan inte överskattas.

Oriola har hela tiden patienten och kunden i fokus. Vårt Supply Chain team arbetar efter noggrant utvecklade processer som säkerställer försörjningskedjans kvalitet och effektivitet. Vi analyserar ständigt vår prestation för att hela tiden bli bättre, vilket i slutändan ger större kund- och patientnöjdhet. Vi tror starkt på att arbeta nära våra kunder och tillsammans med dem försöka nå bästa möjliga resultat för samtliga inblandade, något som visat sig vara väldigt framgångsrikt.

Supply Chain Team

Supply Chain Team

Phone Icon +46 31 88 71 30
Christoffer Liljesson

Christoffer Liljesson

Supply Chain Manager
Phone Icon +46 722 13 38 75