Invigningen av nya centrallagret i Mölnlycke

Fredagen den 9 juni 2017 invigde Oriola utbyggnaden av centrallagret i Mölnlycke. Det befintliga höglagret har byggts ut väsentligt vilket ökar lagerkapaciteten med ca 8000 pallplatser. Även inleveransytan har utökats och hela investeringen syftar till att växa tillsammans med våra kunder. Allt med högsta kvalitet och säkerhet i fokus. 

Klippa bandetExecutive Vice President Services Kimmo Virtanen och Logistikchef Niclas Ramsin klipper bandet!

Under invigningen tackade Logistikchef Niclas Ramsin alla medarbetare som har varit med och bidragit i projektet. Arbetet har fungerat fantastiskt bra under det året som projektet har pågått. Månadsskiftet juni/juli 2017 är allt klart och alla delar kan tas i full drift. Och vi går i mål med ett väl utfört projekt som hållit både budget och tidplan!

Samtidigt pågår ett byggprojekt i Enköping där distributionsanläggningen kommer dubblas i yta och utrustas med den modernaste tekniken för att skapa en distribunal för läkemedel i världsklass!

 

Text: Sara Rosqvist Ögren