Miljöarbete - en självklar del i vår verksamhet

Sedan 1999 är vi certifierade enligt kraven i miljöstandarden ISO 14001 och under åren har många aktiviteter genomförts med fokus på att minska den miljöpåverkan som vårt företag och våra tjänster genererar. Mycket tid och resurser har satsats i BA Services Sverige på energieffektivisering, samverkan med transportörer och smartare transportlösningar.

miljö

Som en del i vårt aktiva miljöarbete sätter vi årligen miljömål inom de områden där vi har störst miljöpåverkan. För att säkerställa att vi når dessa mål bryter vi ner dem i aktiviteter.

Vårt tankesätt är att alltid bedöma våra miljöpåverkande aktiviteter utifrån, ”Kan vi”:

  1. Helt sluta med aktiviteten?
  2. Kan vi förbättra aktiviteten så den blir mindre miljöpåverkande?
  3. Ska vi kompensera för aktivitetens miljöpåverkan?

Våra miljömål under 2017 är att arbeta med energi- och transportoptimering samt att ytterligare förbättra vår återvinningsgrad.

Dessutom fortsätter vi att klimatkompensera för alla tjänsteresor vi gör med flyg. För 2016 har vi genom företaget CO2focus köpt reduktionsenheter från projektet Energieffektiva och renbrännande ugnar (Cookstoves Programme) i Ghana. Mer information om projektet finns att läsa materialet till höger. Där återfinns också vårt klimatcertifikat.