Logistik består av ett antal byggstenar, som kombineras på olika sätt. Du kan få hjälp med hela eller delar av ditt logistikbehov. Du kan bland annat få hjälp med lageroptimering, bevakning av lagernivåer, beställningar mot fabrik eller annat lager, indragningar, inventeringar och diverse uppföljningar.

 Oriola logistics

I nära dialog med våra kunder sätter vi upp ett antal mål för lösningen. Målen skiljer sig givetvis från fall till fall, men några vanliga exempel är servicegrad, kvalitetsgrad och korrekt lagernivå. Leveranserna görs sedan med de kvalitetskrav som finns. Till exempel givna temperaturer, kanske behövs en obruten kylkedja, behovsstyrda ledtider och eventuella krav på akutleveranser. Våra IT-tjänster och vårt arbetssätt möjliggör full spårbarhet och insyn i till exempel detaljerad lager- och försäljningssituation. Samt vilka slutkunder och apotek som köper vad.

Vårt lager är uppdelat på olika temperaturzoner och speciella avdelningar för extra känsliga produkter. Alla produkter hanteras enligt kundernas specifikationer och enligt GDP (Good Distribution Practice). Vid ankomst till vårt centrallager kontrolleras och registreras alla produkter, för att sedan fysiskt läggas in på den lagerplats som vårt lagersystem anger. Centrallagret försörjer sedan vår distribunal med varor som ska distribueras till apoteken.

Dessutom skickar vårt centrallager varor på export till nordiska grossister. Centrallagret skickar även varor till dagligvaruhandeln och andra grossister i Sverige. Våra specialutbildade medarbetare hanterar export- och importlicenser för alla typer av läkemedel.

Oriolas Supply Chain Team finns alltid tillgängliga för dig.

Supply Chain Team

Supply Chain Team

Phone Icon +46 31 88 71 30

Länkar