Nordens bredaste utbud av experttjänster för läkemedelsföretag

Patient support services

Vi är ledande inom patientstödstjänster i Norden och erbjuder stöd för att förbättra följsamhet och samtidigt involvera patienten i sin behandling. Ingen ska behöva känna sig mer sjuk än man faktiskt är.

Läs mer

Clinical services

Vi hjälper våra kunder att introducera sina läkemedel på den nordiska marknaden med hjälp av flexibla och högklassiga lösningar.

Läs mer

Market Access and Tenders

Våra experter inom Market Access och Tenders kan läkemedelsindustrin – låt oss hjälpa dig med dina utmaningar.

Läs mer

Regulatory life cycle management

Oavsett om ni behöver stöd vid korta eller långsiktiga lösningar, så kan vi hjälpa er balansera ert arbete inom Regulatoriska tjänster och Farmakovigilans, Medicinsk information och översättningar.

Läs mer

Real World Evidence

Vill du veta mer om hur dina patienter tänker och agerar? Utifrån insamlade data erbjuder vi strategiskt stöd genom hela livscykeln för ett läkemedel.

Läs mer

Sales and marketing

Vi hjälper dig att nå dina försäljningsmål genom våra ingående kunskaper om marknaden och genom flexibla, men kostnadseffektiva lösningar.

Läs mer