Vårt Clinical Services-team har en lång och mångsidig erfarenhet av kliniska studier. Vi är kända för våra flexibla och högklassiga lösningar och vår serviceinriktade attityd. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att introducera sina läkemedel på den nordiska marknaden. Detta mål uppnår vi genom att hantera kvalitetssäkringen och den övergripande samordningen av kliniska studier och hela logistikkedjan för studieläkemedel, från inkommande varor till hantering av produkter som ska kasseras. Tillsammans med våra Real World Evidence (RWE)-tjänster erbjuder vi unika lösningar för att garantera en lyckad studie.

Högklassiga samordningstjänster:

  • kliniska studier i de nordiska länderna från genomförbarhetsstudier till avslutande av studier
  • monitorerings- och administrativa tjänster genomförda av vår erfarna personal (CTA, JrCRA, CRA, SrCRA och PM)
  • leverans och dokumentering av studieläkemedel samt märkning och blindning av studieläkemedel i våra sekundära förpackningslokaler (GMP) i Sverige och Finland
  • utbildning och konsultation angående kliniska studier
  • medicinskt skrivande (medical writing) och översättningar.

GCP-utbildat team stödjer både forskningscenter, kliniker och patienter i kliniska studier:

  • screening- och randomiseringstjänster
  • telefonstöd som potentiella studiedeltagare kan ringa till om de har frågor eller är intresserade av att delta.

Unika lösningar som baseras på data från det verkliga livet (Real World Evidence):

  • Patient-reported outcome (PRO) ger evidens på sjukdomsbördan och sjukdomarnas naturliga förlopp och hjälper till att välja de lämpligaste primära och sekundära resultatmåtten för kliniska studier.
  • Real World Evidence (RWE) effektiviserar rekryteringen av patienter och ger bättre evidensbaserade genomförbarhetsanalyser av protokoll.
  • Patientrapporterade resultat vid tidigt tillträde kompletterar data från kliniska studier och hjälper till att skydda patientsäkerheten med säkerhetssignaler som baseras på patientrapporterade resultat.
Jennie Tjernström

Jennie Tjernström

Key Account Manager
Phone Icon +46 70 918 45 52
Kristina Caporicci

Kristina Caporicci

Key Account Manager
Phone Icon +46 706 33 05 01
Ritva Loponen

Ritva Loponen

Head of Clinical Services
Phone Icon +358 44 534 5542