Våra Market and Hospital Access-tjänster främjar försäljningen på den finska marknaden

Tack vare vår mångsidiga erfarenhet inom läkemedelsindustrin och hälsoekonomiska expertis kan vi anpassa oss till era behov för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi erbjuder kundinriktade experter som kan avlasta vid enskilda projekt eller sätta upp helhetslösningar.

Från individuella ansökningar till helt outsourcade funktioner: 

 • pris- och subventionsansökningar samt referenspris registreringar
 • hälsoekonomiska studier och Budget Impact Models (BIM-models)
 • Real World Evidence (RWE) studier som komplement till våra hälsoekonomiska studier 
 • Market Access och Landscape-analyser innan lansering i Finland
 • utvärdering av material före inlämning av pris- och subventionsansökningar 
 • finska sjukhusupphandlingar med hjälp från finsktalande experter Vi erbjuder även översättningar av material.
 • konsultationer gällande bl.a. riskdelning, villkorlig subvention och utvärdering av läkemedel som enbart används på sjukhus
 • strategisk konsultation 
 • skräddarsydd utbildning om Market Access samt processer för den finska marknaden
 • organisation och koordinering av möten med experter och intressentgrupper
 • bemanningstjänster, från enstaka projekt till helhetslösningar
 • medicinska och farmakologiska översättningar av bland annat anbud vid upphandling av sjukhusläkemedel och dokument från nationella enheter/institut.

Vi hjälper er att skräddarsy efter era behov!

Jennie Tjernström

Jennie Tjernström

Key Account Manager
Phone Icon +46 70 918 45 52
Raisa Keltanen

Raisa Keltanen

Head of Market and Hospital Access
Phone Icon +358 40 843 3334