Stöd till patienter och anhöriga i hemmiljö. Vad får man göra och vad kan man åstadkomma med patientstödsprogram?

Vi har mångårig erfarenhet och expertis inom det här området. Vi kan hjälpa er att hitta en bra strategi hur ni på bästa sätt kan införa ett stödprogram som maximerar följsamheten avseende ordinerad behandling samt få in information från patientgruppen från det vardagliga livet, under en längre tid.

Det finns mycket att vinna med ett långsiktigt patientstödsprogram – För patienten, anhöriga, vårdgivare och samhället. Och självklart även läkemedelsbolagen.

Ett stort problem i vården är många patienters följsamhet till ordinerad behandling, ett problem som naturligtvis förstärks vid avancerad eller svåradministrerad behandling. Här kan vi stödja via telefon/chattsupport, digitala och interaktiva lösningar och support i hemmiljö. Det kan handla om att assistera vid injektioner/infusioner, stöd hur bäst hantera biverkningar eller coacha kring hur man bäst lever med sjukdomen och dess behandling.

Vi täcker hela Sverige de övriga nordiska länderna enligt gällande lokala regelverk.

Stöd till vårdgivare

Ett vanligt behov hos vårdgivare är att kunna tillhandahålla sjuksköterskor med specialkompetens på den aktuella behandlingen. Det kan vara vid införandet av nya behandlingsrutiner, nya medicintekniska produkter eller tekniker. Vi kan vid dessa tillfällen bidra med unik kompetens för upplärning av befintlig personal, projektstöd eller annan kortvarig support som inte ingår i vårdgivarens normala, dagliga rutiner.

Våra specialsjuksköterskor ger stöd vid:

  • Utbildning kring administrering av läkemedel.
  • Svåra sjukdomstillstånd och hur leva med dessa
  • Livsstilscoachning
  • Motiverande stöd
  • Infusioner, injektioner och avancerad behandling.

Resursförstärkning på klinik

Liksom vid stöd till vårdgivare kan vi även ge stöd inne på klinik vid speciella program eller vid projekt för att utvärdera nya behandlingsrutiner.

Design och upprättande av komplett stödprogram till din patientgrupp

Vi har kompetensen, systemen och erfarenheten av att upprätta och genomföra patientstödsprogram i hela Norden!

Patrik Åvestrand

Patrik Åvestrand

Director, Expert Services
Phone Icon +46 702 04 32 27
Anna-Maria Ek

Anna-Maria Ek

Head of Patient Support Programs, Nordic countries
Phone Icon +46 70 275 33 07