Patientstödsprogram för effektiv behandling

Ett antal studier har visat att följsamheten hos patienter med kroniska sjukdomar är ungefär 50 %.* Vi hjälper dig att ändra denna siffra. 
 

Som ledande producent av patientstödsprogram i de nordiska länderna hanterar vi mer än 15 000 fall per år. Vi hjälper dig att öka dina patienters delaktighet i behandlingen genom att ge dem individuell rådgivning och stöd för användning av läkemedel. Detta bidrar till att förbättra både följsamheten och behandlingsresultaten.

Våra tjänster lämpar sig för de flesta läkemedel, särskilt sådana som kräver effektiv riskhantering eller regelbunden dosering. Sådana produkter är vanliga inom neurologi, reumatologi och onkologi samt vid behandling av sjukdomar som diabetes och astma.

Patientstödsprogram på nordisk nivå:

  • Individuell rådgivning och stöd för registrerade patienter för användning av läkemedel: stöd ges via telefon, hembesök via våra mobila sjuksköterskor (varierar per land), digitala plattformar eller sms.
  • Servicen tillhandahålls i Norden (Island hanteras separat).
  • Servicen hanteras genom vår egen validerade databas och system som är planerade i enlighet med gällande krav för farmakovigilans och dataskydd. 

Vi brinner för att hjälpa dina patienter leva sina liv så normalt som möjligt. Ingen ska behöva känna sig mer sjuk än man faktiskt är.

Hör av er, så berättar vi mer!

 

*Se till exempel följande studier om följsamhet till statinbehandling:

https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(13)00297-3/pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021915015000386
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pds.3936
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301515019804

Other studies:

Patient Support Program Increased Medication Adherence with Lower Total Health Care Costs Despite Increased Drug Spending.
Brixner D, Rubin DT, Mease P, Mittal M, Liu H, Davis M, Ganguli A, Fendrick AM.
J Manag Care Spec Pharm. 2019 Jul;25(7):770-779. doi: 10.18553/jmcp.2019.18443. Epub 2019 May 11.

Compliance in adolescents with chronic disease
Michaud PA, Frappier JY, Pless IB.
Arch Fr Pediatr. 1991 May;48(5):329-36. Review. French.

Jennie Tjernström

Jennie Tjernström

Key Account Manager
Phone Icon +46 70 918 45 52