Real World Evidence – när effektivitet avgör

Real World Evidence (RWE) möjliggör en värdebaserad hälsovård och utgör ett strategiskt stöd under läkemedlets hela livscykel. Vi kan hjälpa dig med värdefull information/data som stöd för en lyckad introduktion på marknaden, utveckling av nya läkemedel och förbättra behandling av patienter på nordisk nivå.

Vi har genomfört RWE-studier inom flera terapiområden, såsom diabetes, neuropatisk smärta, psoriasis, onkologi och Parkinsons sjukdom. Läs mer om våra RWE-studier på engelska här.

Vägen till framgång: RWD + PRO = RWE

  • RWD (Real World Data):  Vi samlar in data från det verkliga livet (Real World Data, RWD) via nationella register (Institutet för hälsa och välfärd, THL, Folkpensionsanstalten FPA, Statistikcentralen osv.), universitetssjukhus, inklusive olika elektroniska patientjournaler och från privata vårdgivare.
  • PRO (Patient-Reported Outcome): Patientrapporterade resultat spelar en nyckelroll när det gäller att skapa en helhetsbild av patientens läkemedelsbehandling. PRO-data samlas in genom Oriolas nätverk av forskningsapotek i Finland, Kronans apotek i Sverige samt i samarbete med patientorganisationer och privata vårdgivare.
  • RWE (Real World Evidence): Genom att kombinera hälsovårdssystem och patientperspektiv på ett unikt och skräddarsytt sätt producerar vi data från det verkliga livet för bättre hälsa.

Alla våra tjänster utgår från en stor passion för att bygga upp lösningar som stödjer människornas hälsa och välbefinnande.

Tveka inte att höra av er - Vi hjälper er att hitta lösningar som bäst passar era behov.

Jennie Tjernström

Jennie Tjernström

Key Account Manager
Phone Icon +46 70 918 45 52
Heli Salminen-Mankonen

Heli Salminen-Mankonen

Head of Data Driven Business and Research
Phone Icon + 358 40 7192945