Om oss

Oriola i korthet

Oriola är en av Sveriges ledande läkemedelsdistributörer. Logistikcentralerna för Oriolas partihandel i Sverige finns i Mölnlycke och Enköping. Verksamhetens kunder består av läkemedelsföretag och apotekskedjor. Oriola i Sverige inriktar sig bland annat på läkemedelsdistribution direkt till apoteken (DTP - Direct to Pharmacy) och på tjänster till läkemedelsindustrin. All apoteksdistribution är centraliserad till Enköpings distributionscentral och centrallagerhanteringen till Mölnlycke, där huvudkontoret ligger.

Koncernledning

Medlemmarna i koncernledningen nomineras av styrelsen. Via nedan länk kommer du till vår engelska hemsida där kan du läsa om koncernledningen.

Koncernledning

Strategi

Oriolas olika kundgrupper är kärnan i vår strategi. Oriolakoncernens strategi finns att läsa på vår engelska hemsida via länken nedan.

Strategi

Historik

Oriola har mer än 100 års erfarenhet som läkemedelsdistributör i Sverige.

Historik

Våra värderingar

Våra medarbetare får vägledning av koncernens värderingar: Vi är öppna, Vi tar initiativ, Vi tar ansvar och Vi arbetar tillsammans. Målet med våra värderingar är att vägleda till önskvärt beteende för att vi ska stödja företaget mission, vision och att vi ska nå våra strategiska mål.

Med delade värderingar tar vi fasta på vad vi har gemensamt och vilken typ av kultur vi vill skapa för alla medarbetare. Värderingarna hjälper oss att skapa ett gemensamt sätt att arbeta som också ska vara synligt för våra intressenter.

Oriolas värderingar

Hur visar sig Oriolas värderingar – vi är öppna, vi tar intiativ, vi tar ansvar, vi arbetar tillsammans – i vårt dagliga arbete?

Oriolas anställda Joonas Boujraf, Magnus Korsgren, Maria Niva and Markus Myllymäki delar sina tankar om Oriolas värderingar.

Hållbarhet

En ansvarfull partner

Oriolakoncernen är en effektiv och pålitlig länk mellan läkemedelsföretag och konsumenter.

En ansvarfull partner

Människor och samhälle

Välmående och kompetent personal är Oriolakoncernens viktigaste framgångsfaktor och utgångspunkten för en ansvarsfull verksamhet.

Människor och samhälle

Uppförandekod

Oriolakoncernens uppförandekod är den riktlinje och de principer som Oriolakoncernen använder i sina affärsrelationer.

Uppförandekod

Miljö

De områden med störst miljöpåverkan inom Oriolakoncernens verksamhet relateras till fastighetsunderhåll, läkemedelstransporter och förpackningsavfall.

Miljö

Kontakt

Huvudkontor

Oriola Sweden AB, Mölnlycke
Fibervägen, Solsten, Box 252
435 25 Mölnlycke, Sverige
Tel. 031 88 70 00
förnamn.efternamn@oriola.com

Central lager

Oriola Sweden AB, Mölnlycke
Fibervägen 1, Solsten
435 33 Mölnlycke, Sverige
Tel. 031 88 70 00
förnamn.efternamn@oriola.com

Distributionscenter

Oriola Sweden AB, Enköping
Kvartsgatan 7, Box 900
745 25 Enköping, Sverige
Tel. 031 88 70 00
förnamn.efternamn@oriola.com

Inköp och Varuförsörjning

Oriola Sweden AB, Stockholm
Slöjdgatan 9, Box 7532
103 93 Stockholm, Sverige
Tel. 031 88 70 00
förnamn.efternamn@oriola.com

Kontakta oss

Kontakta oss

För allmänna frågor ring eller mejla oss. Mejladressen går till vår infomail!
Phone Icon +46 31 88 70 00