Affärshemligheter | Oriola

Oriolas alla anställda förbinder sig att respektera företagets affärs- och yrkeshemligheter samt övrig konfidentiell information. Vi avslöjar inga konfidentiella uppgifter till tredje part såsom obehöriga kollegor eller till släkt och vänner. Vi använder inte heller konfidentiell information till något annat än till utförandet av arbetsuppgifterna ifråga.