Energi | Oriola

Oriola koncernen har vidtagit flera åtgärder för att energieffektivisera sin verksamhet. Energieffektiviseringsprojekt i de stora lager och kontor i Mölnlycke i Sverige och i Mankkaa i Finland, skapar årligen stora besparingar i energiförbrukning, utsläpp och kostnader.

Ca 85 % av den elektricitet som används inom Oriolakoncernen kommer från förnyelsebara källor.

Energiförbrukning Oriolakoncernen

 

Energiförbrukning i Oriolakoncernen per land
Finland

 

Energiförbrukning i Oriolakoncernen per land
Sverige

 

* Verksamhet i Sverige och Finland (exkl. Farenta)
** Verksamhet i Sverige (exkl. ICT HS)