Energi | Oriola

Områden med störst miljöpåverkan inom vår verksamhet är relaterad till energiförbrukning på våra anläggningar. Största delen av den totala elförbrukningen är belysning i apotek och lager samt underhållet av våra lager som måste uppfylla lagkrav för att få lagerhålla läkemedel.

Vi har vidtagit olika åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Energieffektiviseringsprojekten på våra stora lager och kontor i Mölnlycke i Sverige och Mankkaa i Finland skapar årligen stora besparingar i energiförbrukning, utsläpp och kostnader. År 2019 kommer cirka 92% (90% föregående år) av den elektricitet som används av Oriola från förnybara källor.