Koldioxidavtryck

Att uppnå koldioxidneutralitet innebär att vi måste minska vår verksamhets koldioxidutsläpp till noll. Det främsta verktyget för att minska vårt koldioxidavtryck är att göra förändringar i vår verksamhet och leveranskedja genom att till exempel byta till förnybara energikällor. Klimatkompensation är ett komplement för oss som främst används när det inte längre är möjligt att minska våra utsläppsnivåer.

Oriolas koldioxidavtryck består huvudsakligen av tre utsläppsgrupper: direkta utsläpp; utsläpp från inköpt energi; och övriga utsläpp från vår leveranskedja. Koldioxidavtrycket beräknas enligt rapporteringsprinciperna för Greenhouse Gas Protocol och omfattar hela koncernen.