Läkemedelssäkerhet | Oriola

Som läkemedelsdistributör ansvarar Oriola för lagerhållning och distribution av läkemedel till apotek, sjukhus och andra aktörer inom läkemedelsförsörjningen. I enlighet med vårt kundlöfte levererar Oriola läkemedlen till kunden inom 24 timmar efter beställning. Alla delar av leveranskedjan styrs av regelverk, från utbildningsbehov hos personalen som hanterar läkemedlen till optimala lagrings- och transportförhållanden. Det finns mer information om de myndighetskrav som styr Oriolas verksamhet under Kvalitetssystem. En ansvarsfull apoteksverksamhet är en central del av läkemedelsdistributionskedjan. Nyckelfaktorer för Oriolas apotek är en kunnig kundtjänst, läkemedelsrådgivning samt ett högklassigt och täckande produktsortiment. 

Ett växande globalt problem för partihandel med läkemedel är läkemedelsförfalskningar. Oriola förebygger att läkemedelsförfalskningar inte når fram till marknaden bland annat genom att samarbeta direkt med pålitliga läkemedelstillverkare. Oriola arbetar enligt direktivet för verifiering av läkemedel, som omfattar hela EU. Syftet med direktivet är att förhindra att läkemedelsförfalskningar når den lagliga distributionskedjan.