Läkemedelssäkerhet | Oriola

Som läkemedelsdistributör ansvarar Oriolakoncernen för lagerhållning och distribution av läkemedel till apotek, sjukhus och andra aktörer inom läkemedelsförsörjningen. I enlighet med vårt kundlöfte levererar Oriola läkemedlen till kunden inom 24 timmar efter beställning. Alla delar av leveranskedjan styrs av regelverk, från utbildningsbehov hos personalen som hanterar läkemedlen till optimala lagrings- och transportförhållanden. Det finns mer information om de myndighetskrav som styr Oriolakoncernens verksamhet under Efterlevnad av myndighetskrav. En ansvarsfull apoteksverksamhet är en central del av läkemedelsdistributionskedjan. Nyckelfaktorer för Oriolas apotek är en kunnig kundtjänst, läkemedelsrådgivning samt ett högklassigt och täckande produktsortiment.  

Ett växande globalt problem för partihandel med läkemedel är läkemedelsförfalskningar. Oriolakoncernen förebygger att läkemedelsförfalskningar inte når fram till marknaden bland annat genom att samarbeta direkt med pålitliga läkemedelstillverkare. Oriolakoncernen förbereder sig för att införa ett system för verifiering av läkemedel, som omfattar hela EU. Syftet med systemet är att förhindra att läkemedelsförfalskningar når den lagliga distributionskedjan.