Läkemedelstransporter | Oriola

Läkemedelstransporter är kärnan i Oriolas verksamhet. Distributionsnätet som huvudsakligen utgörs av landsvägstransporter omfattar hela Finland och Sverige. I enlighet med 24 timmarsregeln levererar Oriola läkemedlen till kunden inom 24 timmar från beställning.  Oriola kompromissar inte när det gäller läkemedelsbranschens kvalitetskrav avseende läkemedelstransporter. Kontrollerad temperatur, att undvika kontaminationsrisk och att säkerställa att transportföretagen följer tillämpliga delar av regelverken är grunden för en korrekt läkemedelstransport.

Transporterna utgör Oriolas största källa av indirekta utsläpp. Förutom att följa myndighetskrav gällande läkemedelsdistribution planeras transporterna för att belasta miljön så lite som möjligt. Ett långt samarbete med transportföretagen möjliggör en effektiv fyllnadsgrad och planering av optimala transportvägar. Vi fortsätter vårt arbete med våra transportörer för att hitta alternativ att minska koldioxidutsläppen.