Hantering av leveranskedjan | Oriola

Oriolakoncernens ambition och uttalade målsättning är att vara en ansvarsfull och pålitlig aktör. Vår inköpspolicy, tillsammans med tydliga processer för urval och godkännande av underleverantörer är därför viktiga arbetsverktyg. Oriolakoncernen följer upp att våra medarbetare efterlever Uppförandekoden och strävar även efter motsvarande principer bland våra affärspartners och leverantörer.