Hantering av leveranskedjan | Oriola

Processer för urval och godkännande av leverantörer är viktiga för Oriola. Oriola strävar efter att motsvarande principer finns hos våra affärspartners och leverantörer. Vi har en Uppförandekod för Affärspartner. I slutet av 2018 har 227 av 451 produktleverantörer svarat på Oriolas leverantörspraxis som ingår i Uppförandekoden för Affärspartners.

Oriola säljer produkter under egna varumärken och målet är att alla sådana produkter ska ha information som tydligt anger produktens ursprungsland. För närvarande är 95 procent av alla produkter som säljs under varumärken som ägs av Oriola märkta med ursprungslandet.