Hantering av leveranskedjan | Oriola

Processer för urval och godkännande av leverantörer är viktiga för Oriola. Vi har en Uppförandekod för Affärspartner och Oriola strävar efter att motsvarande principer finns hos våra affärspartners och leverantörer. Uppförandekoden täcker principer relaterade till mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och transparens samt bekämpning av mutor, korruption och diskriminering.

Oriola säljer produkter under egna varumärken och målet är att alla sådana produkter ska ha information som tydligt anger produktens ursprungsland. För närvarande är 95 procent av alla produkter som säljs under varumärken som ägs av Oriola märkta med ursprungslandet.