Oriola som arbetsgivare | Oriola

Oriola erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter inom läkemedelsbranschen till cirka 3000 anställda i Finland och Sverige.

Medarbetarnas mål kartläggs genom årliga utvecklingssamtal och omfattar alla anställda. Oriola uppmuntrar sin personal till att förbättra och vidareutveckla sin kompetens genom utbildning, intern arbetsrotation samt att möjliggöra olika karriärvägar. Medarbetarna kan komma överens med sin chef om relevant utbildning och det finns program inom olika områden för yrkesmässig vidareutveckling, alltifrån läroavtalsutbildning till specialistuppgifter inom läkemedelsbranschen och apotek. De mångsidiga arbetsuppgifter och projekt inom läkemedelsbranschen som Oriola erbjuder möjliggör vidareutveckling via arbetet och möjligheter att avancera inom företaget.

Oriola har ett nära samarbete med företagshälsovården och tjänstepensionsbolag för att främja välmående. Oriola satsar på tidigt rehabiliteringsstöd är att upprätthålla personalens hälsa samt förebygga sjukfrånvaro i alla skeden av yrkeskarriären.