Skattepolicy | Oriola

I vår skattepolicy visas verksamhetens skatter som kommer samhället till godo och hur skatten fördelas till olika länder. Oriolakoncernen har en transparent företagskultur och publicerar sin skattepolicy som utöver inkomstskatt utgörs av andra skatter och avgifter som anknyter till företagets verksamhet. Oriolakoncernen betalar skatt till varje verksamhetsland i enlighet med lokal lagstiftning.