1907
Kronans Droghandel bildas genom avknoppning från Apoteket Kronan i Göteborg.

1959
Läkemedelsindustrin bildar ett konsortium och övertar ägandet i KD från familjen Bernström.

1970-71
Apoteksbolaget bildas och övertar bl.a. ADA. Enkanalsdistribution införs.

2002
Orion Corporation (Finland) blir majoritetsägare i KD.

2006
Orion Corporation delas. Oriola-KD Corporation bildas och blir ny ägare, noteras på Helsingfors fondbörs.

2009 
”Gamla” Kronans Droghandel delas i KD Pharma, Mölnlycke och Kronans Droghandel, Stockholm.

2010
KD Pharma distribuerar till apotek på den avreglerade svenska apoteksmarknaden.

2011 
Oriola-KD Corporation slår samman all partihandelsverksamhet under ett gemensamt varumärke - Oriola.
KD Pharma byter namn till Oriola.

2012
Oriola ingår inköps- och distributionsavtal med apotekskedjorna Medstop, Vårdapoteket, Doc Morris och Apoteksgruppen samt Kronans Apotek.

2015
Oriola förlänger inköps- och distributionsavtal med Lloyds Apotek och Apoteksgruppen.

Oriola förvärvar företaget Svensk Dos som är specialiserade på dosdispensering av läkemedel.

2017
Oriola förvärvar företaget ICTHS Health Support som tillhandahåller tjänster till 
hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin.