Våra värderingar

Våra medarbetare får vägledning av Oriolas värderingar: Vi är öppna, Vi tar initiativ, Vi tar ansvar och Vi arbetar tillsammans.

Målet med våra värderingar är att vägleda till önskvärt beteende för att vi ska stödja företaget mission, vision och att vi ska nå våra strategiska mål.

Med delade värderingar tar vi fasta på vad vi har gemensamt och vilken typ av kultur vi vill skapa för alla medarbetare. Värderingarna hjälper oss att skapa ett gemensamt sätt att arbeta som också ska vara synligt för våra intressenter.

 

värderingar

 

 

Oriolas värderingar

Hur visar sig Oriolas värderingar – vi är öppna, vi tar intiativ, vi tar ansvar, vi arbetar tillsammans – i vårt dagliga arbete?

Oriolas anställda Joonas Boujraf, Magnus Korsgren, Maria Niva and Markus Myllymäki delar sina tankar om Oriolas värderingar.