Oriola och Stockholms läns landsting (SLL) har signerat ett avtal avseende dosdispensering med start i februari 2019. Oriola kommer tillhandahålla dosförpackade läkemedel till cirka 35 000 patienter i Stockholm och Gotlandsområdet. Avtalet stäcker sig över tre år med möjlighet till förlängning med ett år.

Vi är väldigt glada att SLL valde Oriola som sin nya partner. Med det här avtalet, ökar vår dosdispenseringsvolym avsevärt från 50 000 till över 85 000 patienter i Sverige. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet vid Svensk Dos i Uppsala för att möta den växande svenska marknaden. I början av nästa år förser vi över 100 000 patienter med dosförpackade läkemedel i Sverige och Finland.”, säger Thomas Gawell, Vice President, Healthcare business på Oriola.

Dosdispensering har en stark marknadstillväxt med 5-10 % ökning per år. Bidragande tillväxtfaktorer är den åldrande befolkningen samt den ökande hemvården. För närvarande finns det totalt cirka 200 000 dospatienter i Sverige och cirka 45 000 i Finland.

Vid dosdispensering förpackas patientens alla dagliga läkemedel i dospåsar med hjälp av en automatiserad dosdispenseringsmaskin. Patientsäkerheten förbättras med rätt mängd läkemedel vid varje dos. Dosdispensering är också ett effektivt sätt för att förenkla läkemedelshantering för vårdpersonal och för att effektivisera och sänka de totala kostnaderna för sjukvården.

För ytterligare information:

Thomas Gawell, Vice President, Healthcare Business, tel. +46 70 251 5003, Thomas.gawell@oriola.com

Tuula Lehto, Communications Director, tel. +358 40 588 5343,
Tuula.lehto@oriola.com