Oriola förvärvar ICT Health Support med nya möjligheter för patienter, läkemedelsbolag och apotek

Från september blir ICT Health Support, med kontor i Ljusdal, Uppsala och Luleå och ca 60 anställda, en del av Oriola. Under hösten startas flera projekt där patienter över hela landet får den hjälp och service som sjukvården har svårt att hinna med.  Det är unika projekt där nära samarbete med läkemedelsindustrin och sjukvården avlastar och stöttar både sjukvården och de drabbade patienterna.

Foto, från vänster: Michael Wallin, Johan Järte, Patrik Åvestrand, Anna-Maria Ek, Annika Norstedt, Katarina Nordin och Madeleine Hansback från ICT Health Support.

”Vårt mål, Oriola och ICT Health Support gemensamt, är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för de som behöver det mest. De som har allvarliga sjukdomar ska ha tillgång till god vård i hemmiljö, vilket inte bara underlättar för patienter och anhöriga utan även för sjukvården” – Johan Järte, Medicinsk Direktör, ICT Health Support

Coaching för patienter och anhöriga, utbildning och support görs i allt större utsträckning av ICT Health Supports Call Center som koordinerar patienters behov med mobila sjuksköterskor och dialog med läkemedelsbolag.

ICT Health Support kommer under året integreras i Oriolas affärsområde Pharma Services. Genom det skapas nya tjänster och möjligheter att stötta patienterna i deras läkemedelsbehandling. ICT Health Support driver också kundsupport för apotek och har flera tjänster som är stöd för patienter, läkmedelsbolag, vården och apotek:

  • Kundservice och Call Center verksamhet för läkemedelsbolag och apotek
  • Medicinsk support för läkemedelsbolag, apotek och privatpersoner
  • Farmakovigilans och regulatory tjänster
  • Mobila sjuksköterskor
  • Hemdistribution

ICT Health Support har de senaste åren framgångsrikt hjälpt patienter med läkemedelshantering, medicinsktekniska hjälpmedel och rådgivning i hemmiljö. Under parollen ”Ingen ska känna sig sjukare än man faktiskt är” har dessa tjänster fått stor genomslagskraft och har på ett fantastiskt sätt hjälpt patienter genom ett team med mobila sjuksköterskor som koordinerar arbetet mellan sjukvård – patient – läkemedelsbolag och stöttar patienten där det behövs som mest. För patienter innebär detta ett stort stöd och för läkemedelsbolag ökad följsamhet kring användningen av deras produkter och en direkt inblick och återkoppling av viktigt information.

För ytterligare information kontakta: 

Johan Järte, Medicinsk Direktör, ICT Health Support / Oriola
Email: johan.jarte@icthealthsupport.se
Mobil: +46 (0)706-52 45 32

Patrik Åvestrand, VD ICT Health Support
Email: patrik.avestrand@icthealthsupport.se
Mobil: +46 (0)702-04 32 27

Fredrik Pamp
Affärsområdeschef Pharma Services, Oriola
Email: fredrik.pamp@oriola.com
Mobil: +46 (0)706-77 87 23

Företagens hemsidor: www.icthealthsupport.se & www.oriola.com/se