Robert Andersson utsedd till ny VD och koncernchef

Oriolakoncernens styrelse har beslutat att utse  Robert Andersson som bolagets nya VD och koncernchef. Han kommer tillträda senast den 1 mars 2018. 

Robert Andersson kommer närmst från Telia Company där han varit vice vd och chef för Corporate Holdings. Han har ingått i Telias koncernledning sedan 2012 då han utsågs till VD för TeliaSonera Finland. År 2013 utsågs Robert till regionchef Europa. Under hans ledning konsoliderade och expanderade Telia Company sin verksamhet i Estland, Litauen och Norge och fick starka marknadspositioner.

Före Telia hade Robert Andersson haft flera internationella chefs- och verkställande befattningar inom Nokia. Han var medlem i Nokias koncernledning 2005-2009. Han är ekonomie magister och har också en MBA-examen.