Oriolakoncernens donation hjälper till att förbättra för barnen

Oriolakoncernen donerade sin julgåva till två icke-vinstdrivande organisationer som hjälper barn och deras familjer. Bris i Sverige och Hope i Finland är de två organisationer som tog emot donationerna i slutet av 2017.

Oriolakoncernens donation hjälper till att hålla Bris hjälplinje öppen

Genom socialt engagemang och genom att ge barnen en röst i det svenska samhället, har Bris som mål att värna om barnens rättigheter. En av organisationens aktiviteter är att stötta barnen via en hjälplinje som är tillgänglig för alla barn.

Organisationen grundades på 70-talet och hade en avgörande roll i genomdrivandet av världens första barnskyddslagar. Idag har organisationen omkring 60 anställda på olika platser i Sverige.

”Antalet samtal från unga personer ökar för varje år. Eftersom vi inte är statligt finansierade, är varje donation viktig”, säger Anna Holmqvist, pressekreterare för Bris.

Oriolakoncernens donation används för att hålla Bris hjälplinje, chatt och e-postkanal öppna för barnen varje dag och för att driva projekt som stärker barnens rättigheter i Sverige.

Hope använder donationen till finansiering av aktiviteter

Hope grundades 2008 och har som målsättning att ge barn likvärdiga förutsättningar i vardagen. Organisationen samlar in medel för att köpa in och dela ut kläder, leksaker, sportutrustning och nallar, till barn som behöver det.

Hope är verksamma på fler än 20 platser i Finland och hjälper tusentals familjer varje år. Organisationen har hjälpt fler än 13 000 barn.

”Donationen går direkt till finansiering av våra aktiviteter. Den ger oss möjlighet att hjälpa barnen att till exempel prova nya aktiviteter eller fortsätta med sina intressen”, säger Eveliina Hostila, vd för Hope.

För att läsa mer om Bris och Hopes viktiga arbete, besök www.bris.se och www.hopeyhdistys.fi.