Oriolas nya och moderna logistikanläggning i Enköping

Dagligen har vi den viktiga uppgiften att förse Sverige med läkemedel. Samtidigt växer vi. För att möta framtida kund- och branschkrav på tillgänglighet, service och leveranser med högsta kvalitet har vi investerat i en modern logistikanläggning med det senaste inom automationsteknik i anslutning till vår nuvarande distributionscentral i Enköping.

Ett intensivt planerings- och förberedelsearbete pågår inför driftsättningen. I höst påbörjas en omfattande test och upplärningsperiod. Efter testerna börjar vi en successiva produktionssättning. Produktionssättningen kommer att pågå under flera månader för att säkerställa en välfungerande och kvalitetssäker drift innan go live.

”Den nya anläggningen och automationen möjliggör en framtida tillväxt, konkurrenskraft samt att vi kan erbjuda våra kunder den bästa servicen i landet gällande distribution. Det kommer att vara en intensiv tid i Enköping mot go live. Förberedelserna går bra och våra dedikerade medarbetare gör ett fantastiskt arbete!”, säger Niclas Ramsin, Director Logistics Sweden.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på info@oriola.com.