Renoveringsprojekt i Sverige och Finland förbättrar Oriolas energieffektivitet

Omfattande renoveringsprojekt har genomförts i Oriolas anläggningar i Mankkaa och Mölnlycke. Höglagret i Mölnlycke utökades med två krangångar som gav ytterligare 7 700 pallplatser. Storleken på området för inleveranser utökades med 900 kvadratmeter. I Mankkaa startades ett projekt inom energieffektivitet upp i samarbete med LeaseGreen, ett finskt bolag som sysslar med att hjälpa företag att förbättra sin miljömässiga hållbarhet genom att öka energieffektiviteten. Uppgiften bestod i att modernisera systemen för luftventilation och belysning för att åstadkomma besparingar genom lägre energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader. Projektet kommer att slutföras under våren 2018.

Vänster till höger: Kimmo Savolainen, logistikchef för affärsområdet Services; Kimmo Virtanen, vice-vd för affärsområdet Services; Niclas Ramsin, logistikchef i Sverige för affärsområdet Services, Katarina Gabrielson, inköpsansvarig och chef för affärsområdet Retail Services; Jonas Larsson, fastighetschef.

Renoveringsprojekt förbättrade energieffektivitet

Projektet vid höglagret i Mölnlycke startades med målsättningen att öka lagerkapaciteten. Renoveringen av höglagret innebar också en möjlighet att bygga vidare på de förbättringar inom energieffektivitet som påbörjades vid Mölnlycke anläggningen för några år sedan. Tack vare utbyggnadens nya isoleringssystem kan energiförlusten minimeras och lagret är nu mer energieffektivt än tidigare. ”Vi förväntar oss en lägre energiförbrukning per kvadratmeter även om kapaciteten har ökat”, säger Jonas Larsson, fastighetschef i Mölnlycke. ”Under de senaste åren har vi gjort mycket här i Mölnlycke för att minska energiförbrukningen. Det viktigaste är bergvärme, ett nytt styrsystem, mer kontroll över utrustningen för värme och kyla samt LED-belysning”, förklarar Larsson.

Energieffektivitetsprojektet i Finland minskar Oriolas klimatpåverkan

I lagret och kontorsbyggnaden i Mankkaa har luftventilationen moderniserats och systemen för värme och kyla uppgraderats. Ett LED-belysningssystem har implementerats och ny teknik införts: de installerade CO₂-sensorerna anpassar kontorets luftförhållanden automatiskt. Effekterna under hela projektets livscykel är betydande. ”Enligt beräkningarna från LeaseGreen kommer de årliga besparingarna att uppgå till omkring 2 500 MWh”, säger Jari Mäkelä, fastighetschef vid Mankkaa. Utöver besparingarna kommer förbättringarna av energieffektiviteten dessutom att minska Oriolas klimatpåverkan. ”Våra CO₂-utsläpp kommer att minska med cirka 500 ton om året. Den siffran motsvarar förbrukningen i 230 eluppvärmda hus”, berättar Mäkelä.