Det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel

Den 9 februari 2019 implementerades de nya europeiska direktiven om förfalskade läkemedel. Vilket innebär gemensamma och obligatoriska säkerhetsdetaljer på alla humana receptbelagda läkemedelsförpackningar. Säkerhetsdetaljerna består av en 2D-kod som innehåller information om produktkod, batch, utgångsdatum och ett slumpmässigt serienummer per förpackning samt en säkerhetsförsegling. Informationen i 2D-koden ska lagras i en databas och kontroll av varje förpackning ska göras i samband med att patienten får läkemedlet expedierat, för att på så vis förhindra att förfalskade läkemedel når patienterna via den legala distributionskedjan. Om något inte stämmer larmar systemet om misstänkt förfalskning.

Mer information om direktivet, svensk lagstiftning och dess påverkan går att läsa på e-VIS och Läkemedelsverkets hemsidor, länkar till dem hittas under länkar till höger.

Nya rutiner i verksamheten
Vid inleverans till Oriola skannar vi en förpackning av varje artikel och batch för att säkerställa att läkemedlet är uppladdat i databasen enligt Direktivet. På så vis kan vi bidra till att minska risken för problem på apoteken och att minimera påverkan för patienterna. Även i andra fall såsom t.ex. vid leverans av vaccin till sjukvårdskunder, returer, destruktion och prover kontrollerar Oriola och i förekommande fall avaktiverar vi förpackningar. Visar det sig att artiklarna inte finns i databasen eller vid andra varningar och larm ställs artiklarna åt sidan och Oriolas personal tar kontakt med berörda läkemedelsföretag.

För att säkerställa effektiva leveranser är det oerhört viktigt att läkemedelsföretag laddar upp informationen i den europeiska databasen.

Vad händer vid larm i systemet
Vid larm på apotek ska inga varor returneras till Oriola. I presentationen ”Vad händer hos distributören vid larm” kan ni läsa mer om vår roll.

Avaktiveringstjänster
Sjukvårdskunder såsom vaccinationsbyråer, MVC, BVC, skolor etc. som får sina vaccinleveranser från Oriola, kan anlita Oriola för att kontrollera säkerhetsdetaljerna och avaktivera identitetsbeteckningen på en förpackning innan leverans.

Avtal för denna tjänst finns på vår webshop Oriola4Care. Logga in där eller kontakta kundservice

Nytt fält i Oriolas batch portal
För att kunna uppfylla kraven i direktiven behöver vi information om batcher som skickas till Oriola är serialiserade eller ej. Detta anger ni enkelt i vår batch portal, det är bara att kryssa i rutan Ja eller Nej. Länk till portalen finns under länkar.

Tjänsteutbud finns i vår prislista
Vår prislista inkluderas priserna för våra tjänster i samband med e-verifikation. Saknar du prislistan vänder du dig till din kontaktperson på Oriola alternativt mejlar till info@oriola.com.

Ordlista
Det finns många ord och termer relaterade till direktivet. Vi har sammanställt en ordlista med de vanligaste förkortningarna här.

Kundservice Sjukvård Läkemedel

Kundservice Sjukvård Läkemedel

Öppet vardagar kl. 08.00 - 16.30
Phone Icon +46 31 88 72 90
Kundservice Apotek & Handel

Kundservice Apotek & Handel

Öppet vardagar kl. 08.00 - 17.15
Phone Icon +46 31 88 72 50

SAMLADE LÄNKAR