1,8 miljoner doser influensavacciner distribueras under några veckor i Sverige


Sammansättningen av influensavacciner varierar varje år, vilket sätter stor press på produktions- och distributionskedjan. Läkemedelsföretaget Sanofi och Oriola har länge varit partners för att säkerställa tillgänglighet och distribution av influensavacciner över hela Sverige. Nu framhäver COVID-19-pandemin vikten av influensavacciner, eftersom riskgrupperna är desamma.

Influensavaccineringen börjar i november. Innan dess tillverkas, förpackas och skickas miljontals doser från Sanofis produktionsanläggningar i Frankrike. Allt detta måste ske på mindre än sex månader, eftersom Världshälsoorganisationen (WHO) definierar vaccinsammansättningen under våren varje år.

”Influensavacciner är specialprodukter, eftersom stora volymer tillverkas på mycket kort tid. En av de kritiska faserna i produktionsprocessen är att fylla och packa och sedan distribuera vaccinerna över hela världen", säger Per Öhlén, VD för Sanofi Pasteur i Norra Europa.

Ett litet parti starkare influensavaccin till Sverige för första gången

Den pågående COVID-19-pandemin ökar efterfrågan på influensavacciner i år, eftersom riskgrupperna är desamma för båda sjukdomarna och myndigheterna vill undvika att två epidemier sprider sig samtidigt. Det fanns dock ingen tid att anpassa produktionsvolymerna till en högre efterfrågan. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att prioritera riskgrupper när vaccinationerna startar.

Enligt Öhlén gör Sanofi sitt bästa för att möta efterfrågan och levererar faktiskt fler vacciner till Sverige än någonsin tidigare. Förutom Vaxigrip Tetra, det vanliga influensavaccinet, importerar företaget också ett litet parti av ett amerikanskt högdosvaccin till Sverige.

”På grund av coronavirus tar vi detta vaccin till Sverige ett år tidigare än vad som ursprungligen var planerat. Vaccinet är särskilt avsett för äldre: med åldern blir immunsystemet svagare, så vaccinet innehåller fler antigener för att stimulera en bättre reaktion. Vi ser att vaccinet kommer att bli allt viktigare i framtiden när befolkningen blir äldre och det finns ett erkänt behov av att skydda denna grupp mot influensa och dess komplikationer", säger Öhlén.

90% av alla influensavacciner distribueras i slutet av november

Influensavaccin anländer till Sverige i slutet av september och hela oktober, och alla vacciner avsedda för vuxna passerar Oriola. Majoriteten av dem är Sanofis vacciner, och de två företagen har en lång historia inom vaccindistribution. Förutom influensavacciner distribuerar Oriola majoriteten av alla vacciner i Sverige till vaccinkliniker, sjukvård, barnomsorg och skolor. Men volymerna och den korta tidsramen gör influensavacciner till ett speciellt fall:

Mer än 1,8 miljoner doser anländer under en 5-6-veckorsperiod och 90% distribueras i slutet av november. Så de kommande månaderna kommer att vara hektiska för att säkerställa säkra leveranser i tid till vaccinkliniker över hela landet. För att lyckas förlänger vi arbetstiden i vårt centrallager i Mölnlycke. Dessutom kräver influensavacciner kalla temperaturförhållanden under lagring och transport, vilket sätter sin egen twist på distributionsprocessen", säger Andreas Malmberg, Key Account Manager på Oriola.

Vaccinerna plockas och packas i en transportlåda, som valideras för korrekt temperatur i 48 timmar. Normalt levereras beställningarna till kunderna på en dag, även i norra Sverige där vaccin levereras med flyg.

Tillförlitligheten hos distributionsnätet är också avgörande för läkemedelsföretaget, bekräftar Öhlén:

Att erbjuda människor säkra och effektiva vacciner är ett stort ansvar. För oss är det viktigt att ha en partner som allt fungerar med. Med influensavacciner betyder det snabba genomförande utöver normal god distributions sed”.