Medarbetarstrategi

Målet med vår medarbetarstrategi, som är en del av koncernstrategin, är att stödja företagets affärsverksamhet och ett framgångsrikt genomförande av strategin. Detta görs genom att utveckla nyckelkompetenser och relaterade kompetenser, arbetssätt och kultur. Medarbetarstrategin anger riktningen för hanteringsprocesserna under hela anställningen.

De främsta fokusområdena i medarbetarstrategin är en oöverträffad medarbetarupplevelse, en hälsosam och hållbar arbetsplats, ledarskap som stöder tillväxt, strategiska förmågor som konkurrensfördel, ett digitalt och datadrivet Oriola samt talanghantering.

Genomförandet av vår utbildningsstrategi och ett kontinuerligt fokus på att utveckla våra ledare är avgörande för att leda affärsomvandlingen i en föränderlig marknadsmiljö och för att öka värdet för våra kunder och aktieägare. Genom att inta en position som ledande arbetsgivare med fokus på professionell utveckling skapar vi en kultur där människor trivs och känner sig stolta.

Varje år driver vi en organisationsplanerings- och talangutvärderingsprocess, vilket ger oss ett strategiskt förhållningssätt och en överblick över den nuvarande organisationen och dess resurser samt potentiella luckor i strategins genomförande.

Vi uppmärksammar och främjar operativ excellens, goda prestationer och enastående resultat i hela organisationen.