Säker och tillförlitlig läkemedelsdistribution

Att säkerställa tillförlitlig läkemedelsdistribution och tillgång till läkemedel är högsta prioritet i vår verksamhet, och vår mest samhällsviktiga uppgift.

Läkemedel måste levereras säkert och i tid, oberoende av yttre förhållanden. Vår verksamhet är utformad för att säkerställa att läkemedel som är godkända för försäljning alltid är tillgängliga och att de hanteras på ett sätt som överensstämmer med myndighetskraven inom läkemedelssektorn. Vi levererar läkemedel till kunder inom 24 timmar.

Under 2021 utvecklade Oriola en indikator för att följa plockkvalitet och därmed leveranskvalitet och punktlighet för att mäta förmågan att leverera beställda läkemedel till apotek, sjukhus och veterinärer. År 2022 var indikatorn, som endast omfattar Finland, 99,6 (99,8 år 2021).

Pålitlig hantering under särskilda förhållanden

Läkemedel är temperaturkänsliga produkter. Kravet på normaltemperatur i lager är 15–25 °C och 2–8 °C för kylvaror. Lämpliga förhållanden övervakas kontinuerligt genom hela leveranskedjan, även under transport.

Insulin och många vacciner är exempel på produkter som måste förvaras kallt. Oriola har en gedigen kompetens inom kylkedja. I Sverige levereras de flesta vacciner via oss. Inom bara några månader under 2022 distribuerade vi influensavacciner till hela Sverige, vilket motsvarade mer än 2,5 miljoner doser. I Finland har vi distribuerat COVID-19-vaccin till sjukvården, vilket har krävt att vår fryskapacitet utökats. Särskilda bioläkemedel är en växande produktgrupp som kräver unika lösningar. För att möta de ökade behoven har vi investerat i vår kylkedja i båda länderna under de senaste åren.

Utöver att säkerställa lämpliga villkor för läkemedel, främjar vi läkemedelssäkerheten genom att förhindra att förfalskade läkemedel når marknaden. Det gör vi genom att ha direkt kontakt med läkemedelsföretag och följa EU:s direktiv om förfalskade läkemedel.

Samarbete för att säkerställa tillgången till läkemedel

I de nordiska länderna har tillgången till läkemedel länge legat på en hög nivå, men störningarna i den globala leveranskedjan har ökat avsevärt under de senaste åren. Det finns flera orsaker till detta, exempelvis globala leveransproblem och utmaningar beträffande tillgången till enstaka råvaror, samt att den finska och svenska marknaden är förhållandevis liten.

Det krävs att alla aktörer på läkemedelsmarknaden samarbetar för att säkerställa fortsatt tillgång till läkemedel. Oriola samarbetar aktivt med myndigheter och andra aktörer för att utveckla läkemedelsmarknaden och hur den fungerar.