Stöder hälso- och sjukvården

Våra tjänster hjälper hälso- och sjukvården att leverera säker och effektiv läkemedelsbehandling till patienterna. Vi erbjuder även tjänster för hälsa och vård på våra apotek.

Förutom läkemedelsdistribution och dosdispensering har vi flera experttjänster som stöder sjukvården genom att hjälpa läkemedelsföretag att utveckla effektiv läkemedelsbehandling. Ett exempel är våra RWE-studier (Real World Evidence), som bidrar till datadrivet beslutsfattande och värdebaserad hälso- och sjukvård.

Genom att kombinera data från nationella register och rapporterade patientresultat (PRO, patient reported outcomes), ger våra evidensstudier verklig information om läkemedlens effektivitet och hur väl de fungerar i patienternas vardag. Studierna bidrar till att utveckla effektivare behandlingar som ofta också gynnar samhället i form av minskade vårdkostnader.

I Finland har vi utvecklat en digital forskningsplattform som ökar transparensen i hur patienternas hälsodata används. Forskningsplattformen har utvecklats inom ramen för innovationsfonden Sitras IHAN® -projekt, som syftar till att lägga grunden för en rättvis dataekonomi. Forskningsprojektets deltagare kan nyttja säker identitetsverifiering, ge elektroniskt samtycke och kontrollera användningen av de egna uppgifterna.

Vårdnära tjänster på apotek

I Sverige stödjer Kronans Apotek sjukvården och folkhälsan genom att tillhandahålla tjänster inom hälsa och vård via apoteken. År 2020 lanserade vi en ny vaccinationstjänst på apoteken. Detta i samarbete med MediCheck, en svensk privat vårdgivare. Tjänsten omfattar till exempel vaccin mot TBE och bältros samt boosterdoser för vissa basvacciner. Dessutom erbjöds vaccin mot säsongsinfluensa till personer i riskgrupperna för COVID-19.

Under pandemin har våra apotek också stöttat vården genom att erbjuda COVID-19-antikroppstestning och COVID-19-vaccinering. Antikroppstestningen inleddes våren 2020 och i slutet av mars 2021 hade omkring 90 000 personer testats. Våren 2021 ingick Kronans Apotek och region Skåne avtal om att utföra COVID-19-vaccinationer, och snabba antigentester för COVID-19 lanserades för personer som misstänker att de kan ha en infektion. Kunder som testar negativt erbjuds ett hälsointyg som kan användas till exempel på resor.

Kronans Apoteks erbjuder tjänster inom Hälsa & Vård på apotek utan tidsbeställning. Dessa tjänster gör vården mer tillgänglig och ger människor ett bekvämt sätt att sköta sin hälsa genom att besöka ett apotek. Tjänsterna inkluderar läkemedelsgranskning och mätning av blodtryck, hemoglobin, blodglukos samt inflammationsmarkörer (CRP). Digitala läkartjänster erbjuds i samarbete med Doktor.se, en online-baserad svensk läkarmottagning som delägs av Oriola. På grund av pandemin är dessa tjänster tillfälligt stängda, för att förhindra att viruset sprids.