Bemanningstjänster hjälper apotek i en snabbt föränderlig miljö

Som en långvarig partner till apotek har Oriolas bemanningstjänst hjälpt apotek i nästan tjugo år. Vi förstår utmaningarna i våra kunders verksamhet och förser apotek med en högkvalitativ bemanningsservice i en snabbt föränderlig miljö. Med hjälp av vår expertis kan apoteket optimera sin personal (i tjänst) och öka sin lönsamhet. Vår bemanningstjänst är också ett verktyg för att stödja apotekets ordinarie personal.