Vastuullisuuden hallinnointi

Korkealaatuisella vastuullisuustyöllä toteutamme yhtiön tarkoitusta, ”Health for life”. Oriolan vastuullisuustyötä ohjaavat vastuullisuutta koskevat politiikkamme sekä hallinnointikäytännöt ja -menettelyt.

Oriolan vastuullisuustyön seurannasta vastaa Oriolan hallitus. Hallitus päättää Oriolan vastuullisuusagendasta ja ohjaa sitä sekä seuraa säännöllisesti sen edistymistä.

Tarkastusvaliokunnalla on merkittävä rooli johdon vastuullisuusagendan laatimista ja toteuttamista koskevien strategioiden valvonnassa. Se myös seuraa vastuullisuusraportoinnin edistymistä. Valiokunta valvoo säännöllisesti vastuullisuusagendan edistymistä ja antaa siitä tarvittaessa palautetta. Lisäksi se tekee ehdotuksia hallituksessa hyväksyttävistä asioista.

Oriolan toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta ja kehittämisestä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimeenpanee hallituksen päätökset.

Oriolan johtoryhmä valmistelee vastuullisuusagendan, mukaan lukien suunnitelmat, riskit, tavoitteet ja tulosindikaattorit, sekä seuraa niiden toteutumista.

Viestintä- ja vastuullisuustoiminto valmistelee Oriolan johtoryhmälle ehdotuksia vastuullisuuden kehittämisestä agendan ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi se ohjaa vastuullisuustoimia.

Viestintä- ja yritysvastuujohtaja vastaa vastuullisuusagendasta ja sen kehittämisestä konsernin tasolla. Lisäksi hän koordinoi raportointia, avustaa organisaatiota ja sen johtoa vastuullisuuteen liittyvissa asioissa.