Rapporter, policyer och data

På den här sidan hittar du rapporter, policyer, hållbarhetsresultat och certifikat. Utforska våra erkännanden, policyer och hållbarhetsresultat för en djupare inblick i vår strävan efter en friskare morgondag.

CDP, externt erkännande

På årsbasis rapporterar Oriola riskhantering och riskhanteringsrutiner inom ramen för Climate Disclosure Projects (CDP) klimatförändringsprogram. CDP är en ideell organisation som driver ett globalt informationssystem som investerare, företag, städer, länder och regioner använder för att hantera sin miljöpåverkan. År 2022 fick Oriola ett erkännande för sitt miljöarbete genom att uppnå CDP:s bästa poäng med betyget A-. Oriolas resultat översteg genomsnittet för vår referensgrupp. 

EcoVadis, externt erkännande

I år, 2023, tog Oriola guld i EcoVadis Hållbarhets rankning. EcoVadis bedömer företags hållbarhetsarbete inom miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Oriola blev rankade bland de 5% bäst presterande företagen världen över.

GRI-rapporter

Oriola GRI supplement 2021.pdf
Oriola GRI supplement 2020.pdf
Oriola GRI supplement 2019.pdf

Hållbarhetsresultat 

Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete genom långsiktiga mål och mäter vår prestanda med nyckeltal (KPI). 

Hållbarhetsutveckling 2023
Hållbarhetsutveckling 2022
Hållbarhetsutveckling 2021
Hållbarhetsutveckling 2020
Hållbarhetsutveckling 2019

Integritet

Oriolas integritetsåtagande
Oriolas integritetspolicy

ISO certifikat

Certificate ISO 9001+14001.pdf

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar och främjar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.

Vi är engagerade i följande internationella principer:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR)
  • Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP)
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Vi förväntar oss att våra affärspartners förbinder sig till samma principer som specificeras i vår uppförandekod för affärspartners.

Policyer

Oriola Environmental policy.pdf

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innehåller följande principer för vårt arbete:

  • Kunden står i fokus varje dag, och vi strävar vi efter att leverera en oslagbar kundupplevelse.
  • Våra produkter och tjänster utvecklas kontinuerligt för att möta och överträffa kundernas förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
  • Vi tillämpar och inför olika metoder för att ständigt förbättra arbetssätt, kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet.
  • Vi främjar en öppen arbetsmiljö och kvalitetsmedvetenhet, vilket gör det möjligt för varje medarbetare att sträva efter excellens.

Skattepolicy

Skattepolicy sida

Uppförandekod

Oriola Uppförandekod.pdf
Oriola Business Partner Code of Conduct.pdf

Årsredovisning

Oriolas årsredovisning innehåller en sammanfattning av Oriolas nyckelhändelser, ord från VD, hållbarhetsrapporten och bokslutet. Miljödata har säkerställts av en tredje part.

Oriola Annual Report 2023
Oriola Annual Review 2022.pdf