Ledarskap

Ledarskap har en betydande inverkan på medarbetarnas upplevelse och vår kultur.

På Oriola är vi övertygade om att det är människor och kultur som gör det möjligt att nå framgång. Därför är förändringsledning en av hörnstenarna i vår ledarskapsutveckling eftersom Oriolas affärsmiljö, företagsstruktur, kultur och arbetssätt kommer att fortsätta utvecklas. 

Vi fokuserar hårt på att stärka den befintliga organisationen och se över organisationsstrukturen och individuella roller. Vi fortsätter också att utvärdera områden där nya kompetenser behövs. 

Vi inkluderar utbildningar med fokus på kommunikation och ledarskap som en del av vår ledarskapsutveckling. För att säkerställa kontinuerlig utveckling mäter vi varje år kvaliteten på ledarskap. 

Som arbetsgivare är jämställdhet en av de viktigaste prioriteringarna för oss. Vi genomför årligen en löneöversyn för att säkerställa att det inte finns några oförklarade löneskillnader. Vi uppmärksammar och främjar operativ excellens , goda prestationer och enastående resultat i hela organisationen. 

Våra kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogram beskrivs i vår finansiella rapport (på engelska)