Utbildning och utveckling

Ett brett spektrum av tjänster ger våra medarbetare många karriärvägar. Mångfalden av uppgifter möjliggör lärande på jobbet och karriärutveckling inom Oriola.

Både Oriola som företag och vår affärsmiljö förändras snabbt och våra medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att kunna erbjuda en bra kundupplevelse. En föränderlig affärsmiljö ger våra medarbetare möjligheter att delta i affärsutveckling och ta fram nya tjänster som möter våra kunders behov.

För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och göra det möjligt för våra medarbetare att fokusera på det de är bäst på vill vi erbjuda en rättvis och jämlik arbetsplats, där alla kan lyckas och utvecklas. 

Läkemedelssektorn är strikt reglerad och många uppgifter kräver utbildning, till exempel avseende kvalitetskrav. Den största delen av utvecklingen uppnås dock genom lärande på arbetsplatsen. Flera utvecklingsprojekt ger möjlighet att bygga upp och utbyta erfarenheter över organisations- och landsgränser. Vårt breda utbud av tjänster gör det möjligt att ha olika karriärvägar, allt från experttjänster för läkemedelsföretag till uppgifter relaterade till försörjningskedjan av läkemedel.