Bidrar till att förse marknaden med läkemedel

Vägen kan vara lång för ett läkemedel att nå konsumenten. Vi hjälper till att säkerställa tillgången till läkemedel under hela dess livscykel.

Genom våra tjänster för klinisk forskning, regelefterlevnad och marknadsföringstjänster hjälper vi läkemedelsföretag att förse marknaden med läkemedel.

Vi hjälper läkemedelsföretag att uppfylla de skyldigheter och krav som finns för nyintroducerade och godkända läkemedel. Till exempel måste företagen upprätthålla godkännanden för läkemedel till människor och djur, översätta och uppdatera produktinformation samt utföra säkerhetsövervakning av läkemedlen, exempelvis genom att ta emot och bearbeta inrapporterade biverkningar.

RWE-studier bidrar till datadrivet beslutsfattande och värdebaserad sjukvård

Dessutom kan våra RWE-studier (Real World Evidence) stödja patienternas tillgång till läkemedel. Genom att kombinera data från nationella och lokala register med patientrapporter om läkemedelsanvändning, är målet med RWE att generera jämförande data om vårdstandard och att visa hur den nya behandlingen är en förbättring jämfört med vad som för närvarande finns på marknaden. Genom att ta fram information om läkemedels effektivitet och hur väl de fungerar i patienternas vardag bidrar dessa studier till datadrivet beslutsfattande och värdebaserad sjukvård.

I Finland har vi utvecklat en digital forskningsplattform som ökar transparensen i hur patienternas hälsodata används. Forskningsplattformen har utvecklats inom ramen för innovationsfonden Sitras IHAN® -projekt, som syftar till att lägga grunden för en rättvis dataekonomi. Forskningsprojektets deltagare kan nyttja säker identitetsverifiering, ge elektroniskt samtycke och kontrollera användningen av de egna uppgifterna.

Läkemedel med särskild licens för säker behandling

Ibland finns det inget lämpligt licensierat läkemedel för patienterna på grund av allergier, inkompatibla doseringsformer, brist på det nödvändiga läkemedelsbeståndsdelar eller störningar i leveranskedjan. I sådana situationer kan en läkare ansöka om ett särskilt tillstånd att använda ett läkemedel som inte är licensierat i landet i fråga.

Oriolas särskilda licenstjänst hjälper till att importera human- och veterinärmedicinska läkemedel. Lämpliga alternativ för patientens behov undersöks i samarbete med läkemedelsföretag och utländska myndigheter. I bästa fall får patienten läkemedlet redan nästa dag.