Främja säker läkemedelsanvändning

Genom våra tjänster för dosdispensering, patientsupport och läkemedelsinformation stöder vi en säker läkemedelsanvändning för konsumenterna.

Via våra tjänster för medicinsk information och patientsupport hjälper vi patienter med läkemedelsanvändningen. Individuellt stöd och rådgivning ökar patientens följsamhet till behandlingen. Om behandling med receptbelagda läkemedel inte slutförs, kan patienten utsättas för långvarig eller återkommande sjukdom, vilket leder till ökade sjukvårdskostnader och frånvaro från arbetet.

Vid automatiserad dosdispensering förpackas läkemedelstabletter och kapslar i dospåsar. Varje påse innehåller tydlig information om datum och tid då läkemedlet ska tas, vilket hjälper patienten att ta rätt dos vid rätt tidpunkt.

Oriolas dosdispenserade produktionsenheter finns i Uppsala och i Helsingfors. När en dosdispenseringsmaskin har förpackat läkemedlen, levereras de till exempelvis till apotek eller hemsjukvården.

Tjänsten främjar läkemedelssäkerhet eftersom automatiserad dosdispensering är mer tillförlitlig än manuell dosering. Dessutom genomför vi en läkemedelsgranskning för varje ny patient, för att säkerställa att patientens olika läkemedel är kompatibla och nödvändiga. Tjänsten minskar också läkemedelsavfallet, eftersom patienten inte behöver ha flera förpackningar hemma. Ytterligare en fördel är att automatiserad dosdispensering leder till att personalen på vårdhem och inom hemsjukvården får mer tid för patienterna.