Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n osavuosikatsaus heinä-syyskuulta 2006

1.11.2006

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 1.11.2006 klo 8.35

Oriola-KD Oyj listautui Helsingin Pörssiin 3.7.2006. Tässä osavuosikatsauksessa
esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä Oriola-KD) heinä-syyskuun 2006
luvut, jotka on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen ja ovat tilintarkastamattomia. Oriola-KD Oyj on julkaissut 1.11.2006
pro forma -katsauksen tammi-syyskuulta 2006, jossa kerrotaan tätä
osavuosikatsausta täydentävää tietoa. Osavuosikatsauksen heinä-syyskuun 2006
luvut eroavat pro forma -luvuista eri tilikausien vuoksi käytetyistä eri
valuuttakursseista johtuen. 

Avainlukuja

-Laskutus katsauskaudella oli 562,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto 318,9
miljoonaa euroa. 
-Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 miljoonaa euroa.
-Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 6,8 miljoonaa euroa.
-Liiketoiminnan rahavirta oli 21,1 miljoonaa euroa.
-Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia.
-Tulos/osake oli 0,04 euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2006 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. 

Suomen lääkemarkkinoiden ei arvioida kasvavan vuonna 2006. Ruotsin
lääkemarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan 4-5 prosenttia vuonna 2006.
Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien
arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD Oyj -konserni arvioi lääkemarkkinoiden
kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia,
mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. 

Vuoden 2006 alkupuolella käynnistettyjen toiminnan tehostamistoimenpiteiden
kokonaistavoitteena on saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin
viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät
täysimääräisinä vuonna 2007. Tehostamistoimenpiteiden kertaluonteisten
kustannusten arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa ja ne ajoittuvat
vuodelle 2006. 

Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja tarvikekaupan
markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa yli 5 prosenttia vuonna 2006.
Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa
markkinakasvua nopeammin. Hammashoidon kaupan arvioidaan kasvavan
markkinakasvua hitaammin. Ruotsin terveydenhuollon logistiikkapalveluiden
laskutuksen arvioidaan olevan vuoden 2005 tasolla. 

Oriola-KD:n vuoden 2006 pro forma -laskutuksen ennakoidaan olevan lähes
edellisen vuoden vertailukelpoisen laskutuksen tasolla. Vuoden 2006 pro forma
-liikevoiton arvioidaan olevan edellisen vuoden vertailukelpoista liikevoittoa
pienempi johtuen lähinnä lääkkeiden jakelun ja kaupan kireästä
kilpailutilanteesta, Suomen lääkemarkkinoiden alkuvuoden hitaasta kasvusta sekä
jakautumisesta ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista
kertaluonteisista kuluista. 


Espoossa 1.11.2006

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Oriola-KD Oyj


Eero Hautanimieni
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Harmaaparrankuja 1
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Oriola-KD:n osavuosikatsaus heinä-syyskuulta 2006