Tutkimusapteekki - kokemuksella on merkitys

Arkivaikuttavuustutkimuksia ja potilailta kerättävää tietoa (Patient-Reported Outcome, PRO, data) hyödynnetään lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa kasvavassa määrin. Tutkimusapteekkitoiminnassa apteekit ovat asiantuntevana terveydenhoidon toimijana mukana potilastiedon keräämisessä kehittäen entistä vaikuttavampaa ja yksilöllisempää lääkehoitoa.

Arkivaikuttavuustutkimus apteekissa

Apteekit ovat avainasemassa, kun lääkkeiden käyttäjiltä kerätään tietoa heidän lääkehoidostaan. Kyselytutkimuksissa lääkkeiden käyttäjiltä saadaan myös ajantasaista tietoa esimerkiksi elämänlaadusta ja terveyskäyttäytymisestä.

Kansainvälisesti ainutlaatuiseen tutkimusapteekkiverkostoomme kuuluu jo joka neljäs apteekki Suomessa. Toteutamme yhdessä tutkimusapteekkien kanssa vuosittain useita merkittäviä lääkehoidon arkivaikuttavuustietoa kerääviä tutkimuksia eri terapia-alueilta. Tutkimusapteekit saavat palkkion työstään. 

Tutkimuksiin osallistuminen ylläpitää ja kehittää apteekin henkilökunnan ammattitaitoa. Yhteiskunnallisesti merkittävä ja apteekin asiakkaiden hyvinvoinnin eteen tehtävä työ on arvokasta ja motivoivaa. Farmasistien asiantuntijuus tulee tutkimustyön kautta entistä näkyvämmäksi apteekin arjessa.

Tutkimusta potilaan parhaaksi

Potilaan hyvä hoito on arkivaikuttavuustutkimusten tavoitteiden keskiössä, mutta tuloksista hyötyy myös koko terveydenhuollon arvoketju. Apteekin asiakkaita, potilaita, motivoi osallistuminen oman sairauden lääkehoidon kehittämiseen sekä panoksen antaminen yhteisen tavoitteen eteen. Tutkimustilanteiden henkilökohtaisen palvelun myötä asiakkaiden on entistä helpompi sitoutua osaavaan tutkimusapteekkiin.

Ota yhteyttä

Tutkimustiimi tutkimus@oriola.com

Lue myös